Anmälan till årsmötet 2024

Tidpunkt: Kl 18.00 torsdagen den 25 april 2024
Plats: OXSS klubbhus i Oxelösund


Anmälan sker senast onsdagen den 24 april, formalia inför årsmötet


OBS!

Direktmedlemmar är varmt välkomna på förmöten.
Årsmötet gäller lokala medlemmar enligt röstlängden
sista december inom Villaägarna Nyköping Oxelösund.

Något av av dessa kontaktuppgift krävs vid anmälan:
E-post och/eller mobiltelefon / SMS -
Annars svårt att bekräfta er anmälan.

Eventuella årsmötesfrågor behöver vara styrelsen tillhanda 2 dagar före årsmötet. Inkomna frågor hanteras därefter inom respektive årsmötespunkt

Röstlängden upprättas genom anmälan och närvaro på årsmötet
Justering av protokoll utförs av två årsmötes deltagande medlemmar

Om du vill nå styrelsen slå en signal eller e-posta
Ordförande: Tapio Helminen, 0708-121222
Vice ordförande: Pasi Syrjänen, 072-0407145
Kassör: Björn Wintler, 070-9211941
Sekreterare: Erika Hallkvist 0763-16 59 92
Ledamot: Sten Nordlander, 0705-21 09 85
Ledamot: Håkan Ortsäter, 070-3952914

Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn?

Skicka ett SMS till mobilen 0708-121222
Kontakta ordförande Tapio Helminen

© 2019 Copyright